Catatan Online Ilmiah Cendekia Muda, Tips dan trik, Hiburan, Kata-Kata Motivasi, Devinisi dan Makalah.

Contoh Teks Doa Upacara Bendera

 Doa Upacara Bendera

Assalamualaikum Wr. Wb.Bismillahhirrahmanirrahim.Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.Maha suci Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Segalasesuatu atas kodrat dan iradat-Nya. Tidak ada makhluk yang dapatberbuat sekehendaknya, tanpa seizing Allah Yang Maha Kuasa.

Pada hari ini, kami sekeluarga besar SMP/SD ......... melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami, di saat-saat melaksanakan upacara ini.

Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibukami, serta guru-guru kami, karuniakanlah kesabaran, ketahanan,dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami.

Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan danrintangan, jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanansekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajardengan tenang.

Ya Allah, limpahkan kepada warga sekolah kami taufik danhidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, dan agama.

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaadzabannar wal hamdulillahi rabbil aalamin.

Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami.Wassalamualaikum Wr. Wb.


Sekian dulu  Contoh Teks Doa Upacara Bendera, namun jika teksnya terasa kurang lengkap bisa ditambah sendiri.
Tag : Pengetahuan
0 Komentar untuk "Contoh Teks Doa Upacara Bendera"

Back To Top