Filsafat Hukum Islam

FILSAFAT HUKUM ISLAM

Kata “ Filsafat “ dari bahasa Yunani.
Al- Farabi yang di sitir oleh Dr Abdul Halim Mahmud dalam bukunya : At- Tafkirul Falsafi Fil Islam :
اِسمُ الفلسفةِ يونانيّ , وهو دخيلٌ فى العربية . وهو على مذْهب لِسانِهم فيلاسوفيا, ومعناه اِيْثارُ الحكمة , وهو فى لِسانهم مُرَكَّبٌ من فيلا وسوفيا, ففيلا معناه الايثارُ وسوفيا الحكمةُ , وفَيْلسوفٌ مُشْتَقٌ مِن الفَلسفة , ومعناه المُؤْثِرللحكمة . والمؤثر للحكمة عندهم هو الذى يجعل الوَكْدَ مِن حياته وغَرْضَهُ مِن عُمره الحكمةَ :
Dengan demikian “ Failasuf “ adalah orang yang mengutamakan / mencintai hikmah

Arti hikmah :
Al-Fayumi dalam kitab Al-Misbahul Munir
الحكمة وَزانُ قِصْبَةٍ للدَّابَّة. سُميت بذلك لانها تُذَلِّلُها لِراكِبها حتى تَمْنعها الجَماحَ ونحوها. ومنه اشتِقاقُ الحكمة لانها تَمْنعُ صاحبَها مِن اخلاق الرّذائِل
Hikmah : sewajan/ seimbang dengan qishbah, yaitu besi yang dipakai untuk binatang ( besi kekang ) . Dinamakan besi kekang itu dengan hikmah , karena dia menundukkan / menjinakkan binatang kepada penunggangnya. Besi itu menghalangi dari luar dan sebagainya . Dari kata hikmah yang bermakna kekang diambillah kita hikmah, karena hikmah itu menghalangi orang yang mempunyainya dari budi pekerti yang rendah.

Hikmah : dengan ma’rifat dalam teologi
القران , البقرة 269
يُؤتى الحكمة من يشَآء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتِيَ خيرا كثيرا
Ibnu Sina dalam risalah : Ath thabi’iyat :
الحكمة : اِستِكمالُ النفس الانسانيةِ بِتَصَوُّر الامور والتصديقُ بالحَقائِق النظريّة والعمليّة على قدْر الطّاقَة الانسانية
“ Hikmah : mencari kesempurnaan diri manusia dengan dapat menggambarkan segala urusan , dan membenarkan segala hakekat baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia “
                          






                                Hikmah yang berkaitan dengan
                                hal-hal yang harus diketahui tanpa
                                kita amalkan

Hikamah yang berkaitan dengan 
hal-hal yang harus kita ketahui    dan kita amalkan.


Hikmah yang berkaitan dengan alam kebendaan yang bergerak dan berubah-ubah .

Hikmah yang tidak berubah-ubah yang merupakan ketetapan yang tidak berganti-ganti.

Hikamh yang berkaitan dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa berubah –ubah kerena dzat-Nya dikehendaki kepada ada-Nya oleh wujud ini , yaitu mengetahui tentang hal ke Tuhanan.
**** Prinsip –prinsip pokok Hikmah Nadhariyah di peroleh dasarnya dari agama, kemudian disempurnakannya dengan kekuatan akal.
                                               
Menjelaskan kepada kita bagaimana kita hidup bergaul dengan sesama manusia untuk mewujudkan kemaslahatan masing –masing dalam rangka memelihara suku manusia

Menerangkan kepada kita bagaimana anggota rumah tangga menyusun dan mengatur sesuatu kehidupannya supaya mewujudkan maslahat yang sempurna antar suami istri, ayah denngan anak dan antara ibu dengan anak.

Menerangkan tentang budi pekerti yang baik, dan menjauhkan dari yang keji agar jiwa cemerlang
**** Prinsip –prinsip pokok Hikmah Amaliyah ini, diperoleh dari agama kemudian ditampung oleh kekuatan akal manusia dan diterapkannya dalam kehidupan sehari – hari.
Pendapat para ahli tentang hiknah :
Ar-Roghieb :
الحكمة اِصابة الحقّ بالعلم والعقل
” Hikmah adalah memperoleh kebenaran dengan perantaraan ilmu dal akal ”
Abu Hasan dalam Tafsir Al- Bahrul Muhith :
الاصابة فى القول والعمل
” kejadian atau berlaku yang seharusnya , baik pada perkataan maupun pada perbuatan ”
اصلاح الدين واصلاح الدنيا
” memperbaiki agama ( akhirat ) dan memperbaiki dunia ”
Hikmah sama denan ilmu laduni :
تَجْريد السِّرِّ لِوُرود الالهام
” mengosongkan jiwa untuk datangnya ilham ”
Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar II/74 :
الحكمة , العلم الصّحيح ويكونُ صفةً مُحَكّّمةً بالنفس حاكِمةً على الاِرادةِ تُوَجِّهُها الى العمل
” Hikmah ,ialah pengetahuan yang benar dan dia itu merupakan sifat yang kokoh pada diri seseorang lagi menguasai iradat, dan menghadapkan iradat-iradat itu kepada pekerjaan ”
الحكمة اَخصُّ من العلم , هي العلم بالشيء على حقيقته وبما فيه من الفائدة والمنفعة الباعثة على العمل . فهي بمعنى الفلسفةِ العملية كعلم النفس وعلم الاخلاق واَسرار الخلق
“ Hikmah itu lebih khusus dari ilmu . Dia itu , ialah mengetahui sesuatu menurut hakekatnya  dan mengetahui apa yang terdapat padanya yang merupakan faedah dan manfaat yang menggerakkan kita kepada mengerjakannya. Maka dia itu bermakna falsafah amaliah , seperti ilmu jiwa , akhlaq dan rahasia-rahasia makhluk “

Makna Filsafat : jalan yang menyampaikan kepada kita kepada ma’rifat kepada Allah, dengan kata lain :
الجُهْد المتواصل للوصول الى معرفة الله
“ Kesungguhan yang terus menerus untuk sampai kepada ma’rifatullah “

Dengan demikian Hikmah sama dengan Falsafat : mencari kebenaran yang haqiqi

Sedangkan Hukum Islam yang dimaksud adalah Fiqh Islam , yaitu :
الاحكام الشّريعة التّى تحتاجُ فى اِستنباطها الى تَأَمُّلٍ وفهْمٍ واجتهادٍ
“ Hukum-hukum syara’ yang diperlukan kepada renungan yang mendalam , pemahaman dan ijtihad “
Dengan demikian yang dimaksudkan dengan Filsafat hukum Islam adalah : setiap kaidah, asas atau mabda’ atau aturan-aturan yang dipergunakan untuk mengendalikan masyarakat islam , baik kaidah itu merupakan ayat Al-Qur’an , ataupun merupakan Hadits , maupun merupakan pendapat sahabat dan tabi’in , atau pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan ummat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ( النساء 59 )
اطيعواالله  : القران        اطيعواالرسول    : السنة        واولى الامر منكم  : اجماع
فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول     : قياس                                              
Definisi Hukum Islam :
مَجْموع مُحاوَلاتِ الفقهاء لِتَطْبيق الشريعة على حاجات المُجْتَمَعِ
“ koleksi daya upaya para fuqoha ( ahli hukum ) untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat “

Ibnu Rusyd :
اِن القران لم يدُلَّ على الاحكام التشريعيّة والفقهيَّة فى الغالب من الامر اِلاَّعلى وَجْهٍ عامٍّ . كما اِنَّ دَلالة النصوص على الاحكام قد تكونُ دَلالةً قطعية حين لا يحتَمِلُ النّصُّ اِلاّ وَجهًا واحدًا وقد تكونُ الدَّلالةُ ظنّيةً حين يحتَمِلُ النصُّ اَكْثَرَ مِنْ تفسير .
“ Sesungguhnya Al-Qur’an tidak menunjukkan kepada hukum Tasyri’ – tasyri’ Fiqh pada kebanyakannya , melainkan dengan cara yang umum, sebagaimana dalalah nash adakalanya qoth’iyah yaitu di ketika nash itu tidak menerima selain dari satu tafsir dan adakalanya dhanniyah , yaitu nash yang menerima banyak tafsir “

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bilangan rakat shalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Perintah shalat/ puasa/ haji haram makan binatang yang
bertaring,haram memakai sutra
haram menikahi ammat dan khallah                                                                                                                  
      
TABIAT HUKUM ISLAM :        SENANTIASA BERKEMBANG
                    SENANTIASA HIDUP TERUS
Para Ulama berkata :
تناهىِ النُّصوص وعدمُ تناهىِ الوَقائِعِ
“ Nash ( Al- Qur’an dan As-Sunnah ) sudah selesai , sedangkan peristiwa terus terjadi tidak pernah berhenti “

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM
Timbul berbagai madhab dan lahirlah berbagai madrasah yang kemudian diwarnai oleh dua warna :

Ashhabul Hadits :  Malik bin Anas , Sufyan Ats Tsauri ,  Ahmad dan Daud , mereka ini mendahulukan hadits ahad atas qiyas . ( di Madinah )
Ashhabur Ro’yi  :    Sahabat-sahabat Abu Hanifah ( di Iraq ) mendahulukan qiyas atas hadits ahad
Gabungan            :    Asy- Syafi’i . Dasar Ra’yu dan hadits itu adalah dua pengertian pokok dan keduanya merupakan asas bagi hukum islam

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                      









    عدم الحرج         
 وما جعل عليكم فى الدين من حرج  ( الحج 78 )
 لايكلف الله نفسا الا وسعها ( البقرة 286 )
 بُعثتُ بالحنيفية السمحةِ ( الحديث ) سيا دى اوتوس دعان ممباوا اكاما ياع
موداه لاكى كامفاع.
ما خُيِّرَ الامرَيْن اِلا اختارَ اَيْسَرَهما مالم يكن اِثْمًا

                    العزيمة : الحكم الاصلي
 الحكم
الرخصة : تغيير الاحكام من صعوبة الى سهولة لوجود    السبب

                                                                                                              
1.    اباحة المحظورات عند الضرورات اوالحاجات
    ومن أكره على ان يفطر فى رمضان أبيح له ان يفطر  
ومن اضطره الجوع الشديد او الظمأ الشديد الى اكل الميتة او شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها .
2.    اباحة ترك الواجب اذا وجد عذر بجعل أداءه شاقا على المكلف
    ومن كان فى رمضان مريضا اوعلى سفر أبيح له ان يفطر.
-    الضرورة  : كمن يكون فى حالة مخمصة ويخشى على نفسه الموت ولا يجد ما يأكله الا الميتة فانه يكون له أكلها
-    دفع الحرج والمشقة , كرخصة الافطار فى رمضان , ورؤية الطبيب عورة المراة لعلاجها .
رخصة فعل
وهكذا الرخصة نوعان
                رخصة ترك  
 وذلك التقسيم بحسب ماجاء فى العزيمة . فان كان حكم العزيمة يوجب تركا فالرخصة رخصة فعل . وان كان حكم العزيمة يوجب فعلا فالرخصة رخصة ترك



Dilihat dari pelaksanaan rukhshoh / waktu ada :




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Agar tidak memebratkan pundak mukallaf
                        dan tidak menyukarkan .
                        Dasar ini ditetapkan dengan firman Allah


ياايهاالذين آمنوا لاتسئلوا عن اشياءَ اِن تُبدلكم تَسؤْكم : المائدة 101
قال ص م : ان الله فرض فرائض فلاتُضَيِّعوها , وحدّ حُدودا فلا تعتدوها , وحرّم اشياءَ فلاتنتهكوها , وسكت عن اشياءَ رحمةً بكم غيرَ نسيانٍ فلاتَبحثواعنها .  
قال ص . م : اعظمُ المسلمين جُرْمًا مَنْ سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ .فحُرِّمَ عليهم مِن اجل مسئلته



                        Semula sholat difardlukan dua rak’at pagi
                        dan dua raka’at petang, kemudian difardlu
                        kan lima waktu sehari semalam. Dahulu
                        puasa diwajibkan 3 hari setiap bulan ,
                        kemudian diwajibkan puas romadlon.
                                                                                                    ان الشريعة مَبْناها واساسُها على الحِكَم
 ومصالحِ العباد فى المعاشِ والمعادِ .
 ان الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما

جاءت الشريعة الاسلامية رحمة للناس , ولذلك قال تعالى : وماارسلناك الا رحمة للعالمين  
اشترطوا فى المصلحة المرسلة التى يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة :










المصلحة الحقيقية ترجع الى المحافظة على امور خمسة







                                                    انما هلك الذين من قبلكم انهم كانو اذا
سرق الشريف تركوه , واذا سرق الضعيف اقاموا
الحد , وايم الله , لو ان فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعتُ يدها . قال ابوبكر : الضعيف فيكم قويّ
عندي حتى اَرُدَّ عليه حقه ان شاءالله , والقويّ
فيكم ضعيف عندي حتى آخُذ الحق منه ان شاء
الله.
                        Zina adalah haram , maka segala yang bisa
                        mengarah ( menjadikan ) zina adalah haram
                          maka harus dicegak. Contoh melihat aurat
                        wanita juga haram. Menggali sumur dibalik
                        pintu , ini harus dicegah karena bisa memba
                        hayakan.
                                                                                                                        Di  dalam menghadapi naqal / nash kita ada
                        dua jalan  :
1.    mengakui keshahihan nash itu, kita tidak
sanggup memahaminya, diserahkan kepada Allah.
2.    mentakwil dengan memperhatikan
agar sesuai maksudnya dengan ketetapan
akal.
العرف : ماكان مُتَعارَفًامَأْلوفًاغيرَمُسْتَنْكَرٍ
                        “ sesuatu yang telah berkembang dan terke
                        nal dalam masyarakat tidak dipandang jijik
                        atau buruk ”
المنكر : مالايَجْري به عُرْفٌ وَاُلْفَةٌ
                        “ sesuatu yang tidak biasa berlaku dan tidak
                        disukai ”
وعاشِروهنَّ بالمَعْروف  ( النساء 114 ) . وعلى المَوْلود له رَزْقهنّ وكِسواتهن بالمعروف . ( البقرة , 233 )
                        Problematika ‘uruf diserahkan kepada ‘uruf
                        setempat .
                        Kata makruf dalam Al-Qur’an ada 38 tempat
                        sedangkan kata ‘uruf ada dua tempat.

 كُلُّ امرئٍ بما كَسَبَ رَهينٌ ( الطور 21 )
                        “ tiap manusia terikat/bertanggung jawab dg
                        apa yang dikerjakan ”.
 كل نفسٍ بما كسبتْ رهينَةٌ ( المدثر 38 )
                        ” tiap orang bertanggung jawab dengan apa
                        yang dikerjakan ”
 ولاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ( الانعام 164)
                        ” dan seorang yang beerdosa tidak memikul
                        dosa orang lain ”
  اَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى . واَنْ ليس لِلاْنسان اِلاّ ماسَعَى ( النجم 28-29)
    ” Bahwasanya seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain . Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan ”











                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                        
         

                                

     
                                
 




1. قُلْ يَآاَهْلَ الكتاب تعالَوا الى كلمةٍ سوآءٍ بيننا وبينكم الاّ نعبد الاّ اللهَ ولا نُشركَ به شيئا وّ   لا يَتَّخِذَ بعضُنا بعضاً اربابا من دون الله  فان تَوَلَّوا فقولوا اشهدوا باَنَّا مسلمون , العمران 64
” Katakanlah: ” Hai ahli kitab , marilah kepada suatu kalimat ( ketetapan ) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu , bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak ( pula ) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah . Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : ” Saksikanlah , bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri ( kepada Allah ).
2. وقال ربُّكم ادعوني اَستجب لكم اِنّ الذين يَستكبِرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين , المؤمنون 60
” Dan Tuhanmu berfirman : ” Berdo’alah kepada Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu . Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Ku akan masuk neraka jahannam dalm keadaan hina dina.
4. وعِبادُ الرّحمنِ الذين يَمْشون على الارض هَوْنًا وّاذا خاطَبَهم الجاهلون قالوا سلامًا, الفرقان 63
“ Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu ( ialah ) orang-orang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka , mereka mengucapkan kata-kata ( yang mengandung ) keselamatan.
5. ياايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديَكم الى المرافق وامسحوا بِرءوسكم وارجُلَكم الى الكعبين واِن كنتم جُنُبا فاطّهّروا واِن كنتم مرضى اوعلى سفرٍ اوجاءَ احدٌ منكم من الغائطِ اولمستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيِّباً فامسحوا بوُجُوهِكم وايدِيْكم منه مايُريدُ اللهُ ليجعل عليكم مِن حرج ولكن يُريدُ ليُطهّركم وليُتِمَّ نعمتَه عليكم لعلكم تشكرون , المائدة 6
6. وابتع فيمآ اتك اللهُ الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لايحب المفسدين , القصص 77
7. لاَفَضْلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لِعجميّ على عربي اِلاّ بالتقوى , الحديث
    اِعْمَلى يا فاطمةُ فَاِنِّي لا اُغْنِي عنكِ من الله شيئاً , الحديث
“ Bekerjalah wahai Fathimah , karena sesungguhnya aku tak dapat membantumu barang sedikit juga dari adzab Allah.

                                          

Belum ada Komentar untuk "Filsafat Hukum Islam"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel