Catatan Online Ilmiah Cendekia Muda, Tips dan trik, Hiburan, Kata-Kata Motivasi, Devinisi dan Makalah.

Pengertian Sunnah, Khabar dan Atsar

Berikut dibawah ini pengertian sunnah, khabar dan atsar:

1. Pengertian Sunnah
Menurut bahasa, Sunnah adalah : jalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela.
Kalau menurut istilah, sunnah atau hadits adalah : hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau, baik berupa sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya.

2. Pengertian Khabar
Khabar : warta (berita) yang di sampaikan dari seseorang kepada orang lain.

3. Pengertian Atsar
Atsar : bekas sesuatu (sisa) sesuatu.
Para fuqaha memakai istilah atsar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi’in dan lain-lain.
Tag : Ilmu Hadist
0 Komentar untuk "Pengertian Sunnah, Khabar dan Atsar"

Back To Top